Gasslykt Trondheimsmodell til Sverresborg Folkemuseum
lagt til handlevogn